informatievaardigheden

INFORMATIEVAARDIGHEDEN

Google is niet meer weg te denken uit ons leven. Voor de meeste lessen verslagen gebruiken we een zoekmachine om informatie op te zoeken. Informatievaardigheden omvat het scherp kunnen formuleren en analyseren van informatie uit bronnen, het op basis hiervan kritisch en systematisch zoeken, selecteren, verwerken, gebruiken en verwijzen van relevante informatie en deze op bruikbaarheid en betrouwbaarheid beoordelen en evalueren. (SLO 2017) Doordat iedereen kan en mag plaatsen op internet neemt de online informatie exponentieel toe. Het is en blijft moeilijk om de informatie te checken op waarheid. Dit maakt het extra belangrijk om jezelf en je leerlingen hierin te onderwijzen. Voor het vinden van wetenschappelijke informatie werk ik graag met google scholar. Daar staan wetenschappelijke betrouwbare artikelen.

Google Scholar

De bronnen die ik gebruik worden APA toegevoegd aan het verslag. Onderaan het verslag kom een bronnenlijst waarin de bronnen alfabetisch vermeld staan. Om het op de juiste manier in de lijst te zetten maak ik hebruik van Scribbr. Dit is een website die je helpt met de juiste bronvermelding te genereren. Zodra hij in APA goed staat voer ik de bron ook in in word zodat ik ze in ieder verslag zo nosig snel voor handen heb.

1.2.1 De leerkracht toont aan vanuit een informatiebehoefte een informatievraag met deelvragen te kunnen formuleren.

1.2.2 De leerkracht toont aan zoekstrategieën te kunnen bepalen en hanteren bij een informatiebehoefte, waaronder gebruik van zoektermen en het inschatten van de aard van digitale informatiebronnen.

1.2.3 De leerkracht toont aan informatie te kunnen verwerven en selecteren naar bruikbaarheid, betrouwbaarheid en representativiteit. 

1.2.4 De leerkracht toont aan verworven informatie te kunnen samenvoegen, verwerken en presenteren waarbij gebruikte (digitale) bronnen worden verantwoord en vermeld. 

1.2.5 De leerkracht toont aan het informatieverwerkingsproces te kunnen analyseren en het eindproduct te beoordelen aan de hand van (eigen) opgestelde criteria.