MEDIAWIJSHEID

1.3 MEDIAWIJSHEID

Mediawijsheid

interview met leerlingen over mediawijsheid.

1.3.1 De leerkracht toont aan zich bewust te zijn van de medialisering van de samenleving , de digitale revolutie, ‘connectivisme’ en hierbij horende (nieuwe) ethische kwesties.

1.3.2 De leerkracht toont aan kennis te hebben van verschillende functies van media.

1.3.3 De leerkracht toont aan kennis te hebben van de invloed van media op de werkelijkheid en virtuele werelden

1.3.4 De leerkracht toont aan verantwoord om te kunnen gaan met media en sociale netwerken, rekening houdend met de privacywetgeving

1.3.5 De leerkracht toont aan te reflecteren op het ‘eigen’ mediagebruik in relatie tot mediawijsheidcompetenties  en de ‘21st Century Skills’.