computational thinking

Computational thinking richt zich op de vaardigheden die nodig zijn om problemen op te lossen waarbij veel variabelen, informatie en rekenkracht nodig zijn.

Het praktisch en creatief inzetten van digitale tools om een probleem op te lossen. Het probleem moet zodanig worden (her)geformuleerd dat het mogelijk is om het met computertechnologie op te lossen. De volgende stappen zijn daarbij van belang:

1.    Ontleding; het probleem moet in kleine stukjes opgedeeld worden en de kleine problemen stuk voor stuk opgelost;

2.    Patronen herkennen;

3.    Filteren van informatie; het vereenvoudigen van informatie; een schema of tekening van de informatie maken kan daarbij helpen;

4.    Mogelijke oplossingen bedenken en uitproberen door algoritmisch te denken;

5.    De oplossingen algemeen maken door toepassing bij overeenkomstige problemen.

Computational thinking is iets anders dan denken als een computer of leren programmeren. Het is het logisch benaderen van problemen en die oplossen met computertechnologie. (Bron: Wij-leren.nl) Het is belangrijk om te begrijpen hoe informatie tot stand komt zodat je computersystemen kan inzetten voor het oplossen van problemen.

Voor het onderzoek voor het leergebied MMB heb ik met 2 medestudenten een MMB-muur ontwikkeld. De kinderen scannen de QR codes met hun tablet en komen zo terecht bij dilemma`s over: kinderarbeid, gelijkheid, racisme, het klimaat etc. etc. De kinderen zoeken naar wat er in het verleden is gebeurd, en koppelen dit aan hun eigen situaties in het heden. Ze gaan zich verdiepen in kinderarbeid en het kinderwetje van van Houten, maar gaan ook zelf op zoek op het internet naar de situatie nu. Zijn er nog steeds kinderen die werken in plaats van dat ze naar school gaan? De kinderen kunnen hun gevonden antwoorden in een vlog verwerken en plaatsen dit op de door ons ontworpen website. Zo kan het later in de klas opnieuw besproken worden.

Op school heb ik gewerkt met oa swift playgrounds en beebots om kinderen leren te programmeren.

Swift playgrounds

Met de vernieuwende iPad-app Swift Playgrounds leer je op een interactieve en leuke manier programmeren. Er is geen programmeerkennis nodig, dus ideaal voor als je net begint. Door puzzels op te lossen leer je de beginselen met Swift, een door Apple ontwikkelde programmeertaal waarmee professionals populaire apps maken. Ga daarna nieuwe uitdagingen aan die zijn bedacht door Apple en andere toonaangevende developers.

Bee bot

Beetbots zijn vooral voor jongere kinderen leuk om mee aan de slag te gaan, door op de knoppen bovenop de bot te drukken kanje hem laten lopen en draaien. Kinderen moeten vooraf nadenken over hoe ze de beebot van a naar b krijgen. In dit project kregen de kleuters een les over de beetbot aan de hand van het verhaal “de Gruffalo” de kinderen leren hadden in deze klas al vaker met de beetbot gewerkt. Ze mochten een “beetbot shell” maken van de gruffalo, vervolgens moesten ze met de beebot het verhaal naspelen om een speciaal gemaakte beebot map die ik speciaal voor deze les ontworpen heb.

computational thinking

1.4.1 De leerkracht toont aan problemen op een dusdanige wijze te kunnen formuleren zodat een computer of ander hulpmiddel gebruikt kan worden om het probleem op te lossen.

1.4.2 De leerkracht toont aan gegevens te kunnen verzamelen, te filteren op bruikbaarheid, te kunnen analyseren en resultaten te visualiseren.

1.4.3 De leerkracht toont aan een complexe taak of probleem op te kunnen delen in kleinere eenheden om resultaten vervolgens weer samen te voegen.

1.4.4 De leerkracht toont aan kennis te hebben van automatisering, algoritmes, procedures, parallellisatie, abstractie, simulatie en modellering.